Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)


Adresát (prodávající):

Internetový obchod: cz.tatrasvit-socks.eu

Společnost: TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.

Se sídlem: Mierová 36/1, 059 21 Svit, Slovenská republika

IČ/DIČ: 31707289 / SK2020517312

E-mailová adresa: kontakt@tatrasvit-socks.eu

Telefonní číslo: +421 xxx xxx xxxOznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum obdržení: ……………………………………………………..

  • Číslo objednávky: ……………………………………………………..

  • Peněžní prostředky za objednání, byly zaslány způsobem:  ………………………….

  • Jméno a příjmení: ……………………………………………………..

  • Adresa: ……………………………………………………..

  • Telefon: ……………………………………………………..

  • E-mail: ……………………………………………………..

  • Účet: v případě převodu na účet: ……………………………………………………..
V ………………………….. Dne …………………………...

……………………………….

Podpis

Copyright © 2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. All rights reserved. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK