Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát (prodávající):

Internetový obchod: cz.tatrasvit-socks.eu

Společnost: TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.

Se sídlem: Mierová 36/1, 059 21 Svit, Slovenská republika

IČ/DIČ: 31707289 / SK2020517312

E-mailová adresa: kontakt@tatrasvit-socks.eu

Telefonní číslo: +421 xxx xxx xxx


Spotřebitel: (zákazník)

Jméno a příjmení: ……………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………..Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení, dne …………………. jsem ve Vašem obchodě cz.tatrasvit-socks.eu vytvořil objednávku číslo: …………………………………..

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………..


Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.V ………………………….., Dne …………………………...

……………………………….

Podpis
Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. ………………………………….Obecná poučení k uplatnění reklamace:

 • Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

 • Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 • Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 • Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Copyright © 2018 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. Všechna práva vyhrazena. Stránku vytvořil a provozuje OPTIMAT.SK