Vrátenie tovaru v e-shope Tatrasvit Socks      Jak vrátit objednané zboží? Pomůžeme vám.

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat: TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. se sídlem Mierová 36/1, 059 21 Svit, Slovenská republika formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu kontakt@tatrasvit-socks.eu).

Ne. kupující může v zákonné lhůtě 14 kalendářních dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Na druhé straně bychom však ocenili, abyste nám důvod oznámili, ať je jakýkoliv. Pomůže nám to, abychom se stále zlepšovaly a lépe plnily očekávání našich zákazníků.

Odstoupení od smlouvy nám sdělíte dopisem na adresu TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Mierová 1, 05921 Svit nebo e-mailem na objednavka@tatrasvit-socks.eu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Na webové stránce máme link na formulář. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy doručíte nejpozději v poslední den lhůty. Zároveň musíte nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží ve stavu, v jakém jste ho převzali, tedy v původním obalu, nepoužité a nepoškozené spolu s fakturou.

Platbu Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám doručíte zboží.

V případě odstoupení od smlouvy, snášíte všechny náklady spojené s vrácením zboží.

Copyright © 2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. All rights reserved. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK