Záruka na objednané ponožky v e-shope Tatrasvit Socks      Máte otázky ohledem záruky na objednané zboží? Pomůžeme vám.

Záruční doba na zboží podle obecně závazných právních předpisů je u všech zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Poskytnuta záruční doba se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, nesprávnou volbou velikosti, úmyslným i neúmyslným mechanický poškozením nebo přirozeným opotřebením.

Reklamaci uplatňujete písemně s vlastnoručním podpisem a jste povinen v reklamaci určitostí, srozumitelně, správně a přesně uvést reklamované skutečnosti, které namítáte a své tvrzení i věrohodným způsobem prokázat.

Reklamaci můžete uplatnit: osobně v naší společnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a s., Mierová 1, 059 21 Svit nebo odesláním reklamovaného zboží spolu s reklamačním listem poštou na adresu: TATRASVIT SVIT - SOCKS, a s., Mierová 1, 059 21 Svit . Náš zaměstnanec určí způsob vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu. Ve složitých případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě uznání uplatněné reklamace za oprávněnou, bude reklamace vyřízena odstraněním vady, výměnou zboží nebo vrácením zaplacené kupní ceny reklamovaného zboží a to buď odesláním zaplacené částky poštovní poukázkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš účet.

Copyright © 2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. All rights reserved. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK